Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

10/09/2023

Chính sách xử lý và bảo vệ Thông tin cá nhân của khách hàng (Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân)

1. Giới thiệu

Chính sách xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng này ("Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân”) giải thích phương thức Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Trường Phát - Thanh Hóa (“Công Ty” hoặc “Chúng Tôi”) thu thập, xử lý, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân khi quý khách hàng (“Khách Hàng” hoặc “Bạn”) sử dụng website có tên miền noithattruongphatthanhhoa.com (“Website”), để mua sắm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Chúng Tôi. Chúng Tôi trân trọng quyền riêng tư của khách hàng và đánh giá cao sự tin tưởng của Bạn rằng Chúng Tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Bạn một cách cẩn trọng và đúng đắn. 


Bằng cách truy cập vào Website hoặc đăng ký là thành viên, Bạn đồng ý với Chúng Tôi về các điều khoản của Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Hoạt động kinh doanh của Chúng Tôi không ngừng phát triển, các Chính Sách Thông Tin Cá Nhân, Website và Điều khoản sử dụng của Chúng Tôi cũng có thể được cập nhật. Trừ khi có quy định khác, Chính Sách Thông Tin Cá Nhân hiện tại của Chúng Tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà Chúng Tôi có về Bạn và tài khoản của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của bạn, và hoặc bất cứ thông tin, dữ liệu nào từ bạn mà chúng tôi có thể có được thông qua Website. Việc Bạn truy cập Website của Chúng Tôi và mọi tranh chấp về quyền riêng tư đều tuân theo Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều Khoản Sử Dụng của Website.


2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng Tôi sử dụng thông tin về khách hàng cho các mục đích cụ thể mà thông tin được thu thập. Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho, bao gồm nhưng không giới hạn, các mục đích sau:

2.1.   Để trả lời nhận xét hoặc câu hỏi của Bạn, hoặc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển (nếu có).

2.2.   Theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.


3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập theo sự đồng ý rõ ràng của Bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động được nêu tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, ngoại trừ các trường hợp (i) một thỏa thuận riêng giữa Chúng Tôi và Bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích và phạm vi khác ngoài các mục đích và phạm vi được quy định rõ ràng ở đây, hoặc (ii) Chúng Tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của Bạn, hoặc (iii) Chúng Tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định hiện hành.


4. Thông tin cá nhân được tiếp nhận

Dưới đây là các loại thông tin Chúng Tôi tiếp nhận:

4.1.   Thông tin tự động

Đối với mỗi khách hàng truy cập vào Website của Chúng Tôi, máy chủ của Chúng Tôi tự động nhận dạng thông tin liên quan đến tên miền của khách hàng (hoặc nhà cung cấp quyền truy cập của khách truy cập) chứ không phải địa chỉ email. Chúng Tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin cá nhân khác như loại trình duyệt Bạn đang sử dụng, địa chỉ website mà Bạn truy cập đã điều hướng đến trang của Chúng Tôi, hệ điều hành Bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang Bạn truy cập trên Website của Chúng Tôi và thời gian truy cập của Bạn.


4.2. Thông tin Bạn cung cấp cho Chúng Tôi

Chúng Tôi cũng tiếp nhận và tổng hợp thông tin do khách hàng tự nguyện cung cấp, ví dụ như khi Bạn giao tiếp điện tử với Chúng Tôi.

 

4.3. Cookies

Chúng Tôi có thể sử dụng cookies và web beacon (còn được gọi là web bug, thẻ pixel hoặc ảnh GIF nhìn rõ) để quản lý Website và các tác vụ email. Cookies là một tệp nhỏ được lưu trên máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một website. Mục đích của nó là quản lý trải nghiệm website của Bạn và cho phép tùy chỉnh các website được hiển thị cho Bạn khi Bạn quay lại trang đó. Web beacon là các đoạn mã máy tính nhỏ cho phép chủ sở hữu Website theo dõi hành động của người dùng trên Website và người nhận thư điện tử. Cookies và web beacon giúp Chúng Tôi hiểu cách người tiêu dùng sử dụng Website và email để Chúng Tôi có thể thiết kế các dịch vụ tốt hơn trong tương lai. Chúng Tôi có thể sử dụng cookies và web beacon để đo lường hiệu quả của các sáng kiến quảng cáo trực tuyến của Chúng Tôi và xác định mối tương quan giữa khách hàng của Chúng Tôi và các website trực tuyến mà họ truy cập. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookies và web beacon để thu thập thông tin vềcác lượt truy cập của Bạn vào Website của Chúng Tôi và các website khác (chẳng hạn như các website Bạn truy cập và liệu Bạn có nhấp vào quảng cáo hay không) để phân phối quảng cáo phù hợp hơn với Bạn, trên và ngoài Website của Chúng Tôi.

 

4.4. Đăng ký nhận bản tin điện tử từ Chúng Tôi

Đăng ký nhận Bản tin điện tử của Chúng Tôi có thể được kích hoạt tự nguyện thông qua Website với sự đồng ý và chấp nhận của Bạn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạn, Chúng Tôi sẽ cập nhật cho Bạn về các bộ sưu tập, sản phẩm và dịch vụ mới của Chúng Tôi bằng cách định kỳ gửi cho Bạn bản tin điện tử và/hoặc các hình thức liên lạc khác qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký nhận Bản tin điện tử của Chúng Tôi thông qua phần Bản tin điện tử trong Website này hoặc theo phương thức đăng ký được cung cấp trong Bản tin điện tử của Chúng Tôi.


5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Chúng Tôi tiếp nhận Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công Ty và Chúng Tôi không kinh doanh, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này.


Chúng Tôi chia sẻ thông tin một cách hạn chế với công ty mẹ và các công ty thành viên cung cấp dịch vụ thay mặt Chúng Tôi. Chúng Tôi cũng chia sẻ thông tin một cách hạn chế với các nhà cung cấp dịch vụ mà Chúng Tôi sử dụng tùy từng thời điểm để cung cấp dịch vụt hay mặt Chúng Tôi, chẳng hạn như gửi thư qua bưu điện và email, xóa thông tin lặp khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, marketing ,quảng cáo, khuyến mại, giao hoặc hoàn trả hàng, nhận hoặc hoàn các khoản thanh toán, và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thông tin của Bạn có thể được duy trì và xử lý bởi công ty mẹ, các công ty thành viên và nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi tại Việt Nam hoặc các vùng lãnh thổ khác. Tại các khu vực pháp lý này, thông tin của Bạn có thể được truy cập bởi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia theo quy định pháp luật sở tại. Để biết chi tiết về cách mà các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi xử lý thông tin của Bạn, hãy liên hệ với Chúng Tôi theo phương thức và thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng Tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân khi Chúng Tôi tin rằng việc thực thi hoặc áp dụng Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, Điều khoản và Điều kiện của Website của Chúng Tôi là phù hợp và/hoặc các thỏa thuận khác; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Website, người dùng của Chúng Tôi hoặc những người khác; hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích thương mại vi phạm các cam kết được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Trong trường hợp Công Ty, hoặc tất cả tài sản của Chúng Tôi về cơ bản được mua lại hoặc được đề xuất mua lại bởi một hoặc nhiều bên thứ ba là kết quả của việc sáp nhập, bán, hợp nhất hoặc thanh lý, thông tin Khách Hàng có thể được cung cấp.


6. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận, điều chỉnh, cập nhật, xóa thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu Chúng Tôi cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của Bạn mà Chúng Tôi đang giữ, tùy vào một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, bằng việc gửi thư điện tử hoặc văn bản yêu cầu cho Chúng Tôi theo thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng Tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định nhằm xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu.


7. Liên kết với các Website của bên thứ ba

Một số hoạt động nhất định thông qua Website, chẳng hạn như các chương trình khuyến mại đặc biệt, có thể được liên kết với các hoạt động từ các công ty bên thứ ba không liên quan khác, đưa ra cho Bạn tùy chọn chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với bên thứ ba. Chúng Tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các công ty bên thứ ba đó; chỉ Bạn mới có thể thực hiện lựa chọn đó. Các liên kết được cung cấp trên Website đến các Website của bên thứ ba được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Bạn và Chúng Tôi không kiểm soát các website đó hoặc việc tuân thủ về quyền riêng tư của bên đó, mà có thể khác với Chúng Tôi. Chúng Tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tu yên bố nào về bất kỳ website của bên thứ ba nào có thể truy cập được thông qua Website. Chúng Tôi khuyến khích Bạn xem lại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của các Website bên thứ ba này trước khi gửi thông tin cá nhân của Bạn. Dữ liệu cá nhân Bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan được điều chỉnh bởi Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của họ, không phải Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này .Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các Website của bên thứ ba này. Một số công ty bên thứ ba có thể chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với Chúng Tôi; việc chia sẻ đó được điều chỉnh bởi Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của công ty bên thứ ba đó.


8. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng Tôi cam kết mang đến cho khách hàng một môi trường an toàn và bảo mật. Chúng Tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép thông tin cá nhân mà Chúng Tôi đang nắm giữ và kiểm soát. Máy chủ của Chúng Tôi sử dụng công nghệ mã hóa TLS (Bảo mật tầng truyền tải) để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bằng cách sử dụng trình duyệt tương thích với TLS, Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Bạn không bị truy cập trái phép và được xử lý một cách bảo mật.


9. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của Bạn

Thông tin cá nhân của Bạn do chúng tôi, công ty mẹ, các đơn vị liên kế và nhà cung cấp dịch vụ giữ sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và các yêu cầu luật định hiện hành.


10. Quyền và nghĩa vụ của Bạn theo Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của Chúng Tôi


Trừ trường hợp có quy định khác bởi pháp luật, Bạn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng như sau: 

10.1   được biết về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình. 

10.2   được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. 

10.3   rút lại sự đồng ý của mình theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng. 

10.4   yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.

10.5   yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình. 

10.6   yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của mình. 

10.7   phản đối chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị trừ trường hợp có quy định khác tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng.

10.8   khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

10.9   yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng có quy định khác. 

10.10   tự bảo vệ, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.

10.11   cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý thông tin cá nhân khi chấp thuận Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này.

10.12   tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.

12. Miễn trừ trách nhiệm

Bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Công Ty có thể phải chịu do Bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp hoặc các hành động mà Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Bạn về khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này nếu có phát sinh.


13. Bảo vệ thông tin cá nhân

13.1. Vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách cũng chi phối truy cập của Bạn vào Website, để hiểu về các quy định của chúng tôi.


13.2. Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng như được định nghĩa trong điều 12 đang và sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền.


14. Bảo mật

Vui lòng xem lại biện pháp bảo mật được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.


15. Tạm Ngưng

Công ty có quyền ngừng, gián đoạn hoặc thu hồi quyền truy cập của Bạn vào Website vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, để nâng cấp và bảo trì Website.


16. Luật điều chỉnh, quyền tài phán Các Điều Khoản

Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi các quy định về xung đột pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Bạn và Công Ty đồng ý tranh chấp đó được xử lý thông qua trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết bằng phương thức trọng tài theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm giải quyết trọng tài sẽ là tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt. Các bên từ chối rõ ràng việc áp dụng quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.


17. Sự kiện bất khả kháng

Công Ty sẽ không có trách nhiệm đối với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Công Ty do sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.


18. Nghĩa vụ của khách hàng

24.1. Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng Này, Bạn không được:

 

(i) sử dụng Website cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào;

(ii) sử dụng Website để làm hại, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc xúc phạm người khác;

(iii) thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể gây nên sự bất tiện, bất lợi, gây tổn hại đến người dùng, bên thứ ba hoặc Công Ty;

(iv) bán lại, phân phối lại, hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm mua sản phẩm từ Website để đạt được lợi nhuận;

(v) thực hiện việc đăng ký hoặc nắm giữ nhiều tài khoản được đăng ký trên Website một cách gian lận;

(vi) can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho hoạt động của Website, hoặc của Công Ty;

(vii) tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà:

 

a. không phải là tác phẩm gốc của Bạn, hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của người khác;

b. là, hoặc có thể xem xét một cách hợp lý là nói xấu, đồi trụy, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp, bao gồm tài liệu phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo, kích động bạo lực hoặc thù hận hoặc có khả năng gây phương hại, xúc phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về thể chất hoặc tinh thần;

c. bao gồm hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác trừ khi Bạn được sự đồng ý của họ;

d. Bạn biết hoặc nghi ngờ, hoặc một cách hợp lý Bạn nên biết hoặc nghi ngờ là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;

e. chứa một lượng lớn nội dung không được nhắm mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại; hoặc

f. chứa lời khuyên về tài chính, pháp lý, y tế hoặc chuyên môn khác.

Nếu Bạn tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

24.2. Công Ty có quyền chặn, đình chỉ, tạm ngừng, bất kỳ người dùng, tài khoản đăng ký nào trên Website và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ người dùng nào tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website mà không cần thông báo; đơn phương xác định và giới hạn, từ chối và / hoặc không đồng ý việc trả hàng từ khách hàng bất kỳ lúc nào do lịch sử trả hàng bất thường hoặc quá nhiều. Bằng cách tải lên, truyền, đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào qua Website, Bạn cấp cho Công Ty một sự đồng ý vĩnh viễn, không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và khai thác tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào. Việc đăng ký thành viên sẽ có thể không được chấp thuận nếu người đăng ký đã bị hủy tài khoản, tư cách thành viên trước đó.

 

24.3. Công ty không chịu trách nhiệm và không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty. Công Ty không xác nhận bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty.


24.4. Bạn đồng ý miễn trách cho Công Ty và từng cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp và người cấp phép(gọi chung là “Đơn Vị Liên Kết”) của Công ty về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý và chi phí khác trên cơ sở một khoản bồi thường đầy đủ) phải gánh chịu hoặc gánh chịu bởi Công Ty và hoặc Đơn Vị Liên Kết phát sinh (toàn bộ hoặc một phần) do vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào, hoặc bất kỳ hành vi mặc định hoặc sai trái nào khác liên quan đến chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này, trên phần của Bạn hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Bạn.


19. Điều khoản chung

19.1. Bằng việc tiếp tục sử dụng Website, Bạn xác nhận đã đọc và hiểu các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn đồng ý thực hiện và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.


19.2. Các Điều Khoản Sử Dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền lợi của Bạn theo Chính sách Bảo mật tại Website. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên Website, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu Bạn không chắc chắn về các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới


19.3. Việc Công Ty không có động thái đối với hành vi vi phạm của Bạn hoặc người khác không làm phương hại đến quyền của Công Ty trong việc đưa ra các động thái đối với các vi phạm khác hoặc tương tự.

 

19.4. Nếu Bạn đang hành động với tư cách là người đại diện cho một tổ chức, cá nhân (bao gồm cả thay mặt cho người sử dụng lao động của Bạn), Bạn và tổ chức, cá nhân đó, cho dù là liên đới hay độc lập, có tất cả các nghĩa vụ của Bạn như được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.


19.5. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị tòa án tuyên là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành một cách toàn vẹn trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng Website